Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Usługa umożliwia złożenie do Wybranej Instytucji
Publicznej wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Pracodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
  • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu
  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
  • Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Usługa umożliwia złożenie do Wybranej Instytucji
Publicznej wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.