Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Usługa umożliwia złożenie do Wybranej Instytucji
Publicznej wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Pracodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
 • Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Usługa umożliwia złożenie do Wybranej Instytucji
  Publicznej wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.