Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO BRZEZINY
MIASTO BRZEZINY
BRZEZINY, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 16
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Usługa umożliwia złożenie drogą elektroniczną deklaracji na podatek od środków transportowych.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. - Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. - Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Druk DT-1
  • Druk DT-1/A
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Brzeziny ul. Sienkiewicza 16

Dni i godziny   poniedziałek - piatek, 8.00-16.00
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie deklaracji, 2. Weryfikacja deklaracji,

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.brzeziny.pl/

Telefon   468742224
Fax   468742793
Słowa kluczowe   Deklaracja na podatek od środków transportowych
Podobne usługi  

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Usługa umożliwia złożenie drogą elektroniczną deklaracji na podatek od środków transportowych.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. - Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. - Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.