Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Deklaracja kontynuowania zajęć pozaszkolnych

Usługa umożliwia złożenie deklaracji dotyczącej kontynuowania zajęć pozaszkolnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wypełniona deklaracja o kontynuowanie zajęć pozaszkolnych
Czas realizacji  

Od 1 lipca do 30 października

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

złożenie deklaracji dotyczącej chęci kontynuowania zajęć pozaszkolnych.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie deklaracji. 2. Weryfikacja deklaracji. 3. Zatwierdzenie.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Deklaracja kontynuowania zajęć

Deklaracja kontynuowania zajęć pozaszkolnych

Usługa umożliwia złożenie deklaracji dotyczącej kontynuowania zajęć pozaszkolnych