Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Interesantów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  - wniosek organu wykonawczego jednostki
  samorządu terytorialnego, innej osoby lub
  jednostki organizacyjnej
  - wypis i wyrys z planu miejscowego, a w
  przypadku braku planu miejscowego decyzję o
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
  publicznego;
  - mapę z zaznaczonymi nieruchomościami
  objętymi wnioskiem, naniesionym przebiegiem
  realizacji inwestycji celu publicznego,
  - w przypadku braku zgody innych właścicieli -
  protokół z przebiegu rokowań o uzyskanie
  zgody na wykonanie prac.
Czas realizacji  

W ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia
wniosku, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – w ciągu 8 miesięcy od dnia złożenia wniosku, co jest związane z koniecznością zamieszczania ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim na okres 2 miesięcy przed wydaniem decyzji.

Opłaty  

Bez opłat

Tryb odwoławczy  

Do właściwego organu odwoławczego za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości