Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Interesantów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  - wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej - wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - mapę z zaznaczonymi nieruchomościami objętymi wnioskiem, naniesionym przebiegiem realizacji inwestycji celu publicznego, - w przypadku braku zgody innych właścicieli - protokół z przebiegu rokowań o uzyskanie zgody na wykonanie prac.
Czas realizacji  

W ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – w ciągu 8 miesięcy od dnia złożenia wniosku, co jest związane z koniecznością zamieszczania ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim na okres 2 miesięcy przed wydaniem decyzji.

Opłaty  

Bez opłat

Tryb odwoławczy  

Do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

  Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości