Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Żnin, ul. Potockiego 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Decyzja na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego starosty wniosku o wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

dotyczy myśliwych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek zawierający:
    - uzasadnienie odstrzału lub odłowu
    - wskazanie terenu na którym ma być dokonana redukcja pogłowia zwierzyny
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10,00 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.powiatzninski.pl

Telefon   52 303 11 00
Fax   52 303 13 02
Słowa kluczowe   Decyzja na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Decyzja na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego starosty wniosku o wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny