Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak.
Czas realizacji  

Nie dotyczy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie informacji 2. Weryfikacja informacji

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Podatek od nieruchomości Podatki IN-1
  Podobne usługi  

  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

  Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości