Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zawiadomienia poprzez platformę ePUAP o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Geodeta Kraju oraz organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, tj. marszałek województwa, starosta

Kogo dotyczy  

Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy lub ich uwierzytelnione kopie.
 • zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
 • zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawiadomienie właściwego organu o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, poprzez platformę ePUAP

Etapy realizacji usługi  

Założenie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wraz z operatem technicznym zawierającym rezultaty prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • prace geodezyjne
 • zawiadomienie
 • zakończenie prac
 • prace kartograficzne
 • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

  Zawiadomienia poprzez platformę ePUAP o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych