Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie zaświadczenia z katastru wodnego dla spółki wodnej lub związku spółek wodnych

Przekazanie do Dyrektora RZGW wniosku o wydanie przez urząd zaświadczenia o wpisie w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)

Kogo dotyczy  

dowolne podmioty fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Opłaty  

opłata skarbowa 17.00 zł na rzecz urzędu miasta odpowiedniego dla siedziby RZGW

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia o wpisie spółki wodnej lub związku spółek wodnych w katastrze

Etapy realizacji usługi  

- dokonanie opłaty przez wnioskodawcę - przygotowanie i przekazanie wnioskodawcy dokumentu.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zaświadczenie
 • związek spółek wodnych
 • wypis z katastru
 • spółka wodna
 • RZGW
 • Wydanie zaświadczenia z katastru wodnego dla spółki wodnej lub związku spółek wodnych

  Przekazanie do Dyrektora RZGW wniosku o wydanie przez urząd zaświadczenia o wpisie w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych.