Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Uruchomienie usług systemu ASG-EUPOS

Umożliwienie uruchomienia usług systemu ASG-EUPOS poprzez złożenie wniosku za pomocą ePUAP

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Geodeta Kraju

Kogo dotyczy  

Wszystkich, w szczególności wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276, Art. 40a, b, c, d, e, f.,)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 wrześnai 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju sprawy

Opłaty  

Opłata zależy od okresu przez jaki świadczona jest usługa. Podstawowe stawki opłat za 1 rok udostępnienia usługi: 1500 zł - udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych (RTN), 700 zł - udostępnianie danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej (RTK), 300 zł - udostępnianie danych korekcyjnych różnicowych (DGPS), 1000 zł - udostępnianie satelitarnych obserwacji odnoszących się do stacji referencyjnych, 1200 zł - udostępnianie satelitarnych obserwacji dla punktów o zadanych współrzędnych (wirtualnych stacji referencyjnych). Wstępnego oszacowania kosztu usługi można dokonać za pomocą kalkulatora opłat, który jest dostępny na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Tryb odwoławczy  

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy Główny Geodeta Kraju wydaje decyzję administracyjną. Do decyzji wydanych przez Głównego Geodetę Kraju, należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Uruchomienie usługi systemu ASG-EPOS

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS 2) Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty 3) Dokonanie opłaty 4) Uruchomienie usługi systemu ASG-EPOS

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ASG-EPOS; RTN; RTK; DGPS; pozycjonowanie satelitarne; udostępnianie danych korekcyjnych; udostępnianie satelitarnych obserwacji;

  Uruchomienie usług systemu ASG-EUPOS

  Umożliwienie uruchomienia usług systemu ASG-EUPOS poprzez złożenie wniosku za pomocą ePUAP