Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wyborcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Umożliwienie wyborcy zmieniającemu miejsce pobytu przed dniem wyborów oddania głosu w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 2. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wybory
 • zaświadczenie.
 • głosowanie
 • Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

  Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.