Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer permit)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę przewozową na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer permit) do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

Przez zgodę przewozową należy rozumieć dokument wystawiony przez zbywcę broni palnej w państwie początkowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający w wiarygodności tego zbywcy oraz objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoba chcąca sprzedać broń palną swojemu kontrahentowi z innego państwa członkowskiego UE

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o uzyskanie zgody przewozowej na każdorazowe przemieszczanie broni palnej.
  • Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (jako załącznik)
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer permit)
Podobne usługi  

Zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer permit)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę przewozową na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer permit) do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

Przez zgodę przewozową należy rozumieć dokument wystawiony przez zbywcę broni palnej w państwie początkowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający w wiarygodności tego zbywcy oraz objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.