Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji o uprzednią zgodę przewozową na każdorazowe przemieszczanie broni palnej.

Przez uprzednią zgodę przewozową należy rozumieć dokument wystawiony przez nabywcę broni palnej w państwie docelowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający w wiarygodności tego nabywcy oraz objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba chcąca nabyć broń palną od swojego kontrahenta z innego państwa członkowskiego UE

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o uprzednią zgodę przewozową na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Prior consent to transfer firearms)
Czas realizacji  

Do 5 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie zgody przewozowej na każdorazowe przemieszczanie broni palnej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej

Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji o uprzednią zgodę przewozową na każdorazowe przemieszczanie broni palnej.

Przez uprzednią zgodę przewozową należy rozumieć dokument wystawiony przez nabywcę broni palnej w państwie docelowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze tego państwa, zaświadczający w wiarygodności tego nabywcy oraz objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.