Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic.

W Państwowym Rejestrze Granic (PRG) przechowywane są informacje o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego. Dostęp do informacji z PRG jest płatny. Osoba ubiegający się o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic zobowiązana jest złożyć wniosek. Udzielenie informacji następuje poprzez udostępnienie bazy danych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa - zwolnione z opłaty skarbowej. Opłata za udostępnienie danych – naliczanie opłaty odbywa się na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Baza danych dla całego kraju - 15.000,00 zł • Baza danych dla pojedynczego województwa - 960,00 zł • Baza danych dla pojedynczego powiatu - 50,00 zł • Baza danych dla pojedynczej gminy - 6,00 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic

Udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic.

W Państwowym Rejestrze Granic (PRG) przechowywane są informacje o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego. Dostęp do informacji z PRG jest płatny. Osoba ubiegający się o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic zobowiązana jest złożyć wniosek. Udzielenie informacji następuje poprzez udostępnienie bazy danych.