Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie numeru porządkowego budynku

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

wnioskodawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego , złożony formularz
 • Kopia mapy, na której wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie numeru porządkowego budynku

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Nadanie numeru porządkowego budynku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nadanie numeru porządkowego budynku

  Nadanie numeru porządkowego budynku

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.