Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
WARSZAWA, ul. Żurawia 6/12
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Organy administracji rządowej i samorządowej, organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzące zbiory oraz oferujące usługi danych przestrzennych objęte infrastrukturą informacji przestrzennej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
Czas realizacji  

Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.gugik.gov.pl/bip

Telefon   (22) 661 84 58
Fax   (22) 629 38 72
Słowa kluczowe   Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.