Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
GDAŃSK, UL. NOWE OGRODY 8/12
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Urbanistyki i Architektury

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Kserokopia mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa - przeznaczenie działki w MPZP

Kwota (PLN)  

17

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.gdansk.pl/

  Telefon   583236000
  Fax   583023941
  Słowa kluczowe   Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

  Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.