Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

Usługa umożliwia złożenie żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe Wojskowe Centrum Rekrutacji

Kogo dotyczy  

Osób, które odbyły służbę wojskową, w tym również osób ubiegających się o nadanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

Wydanie zaświadczenia - do 7 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Zażalenie na postanowienie organu o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 219 i art. 141 kodeksu postępowania administracyjnego)

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia potwierdzające przebieg służby wojskowej

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia do Wojskowego Centrum Rekrutacji 2. Rozpatrzenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

Usługa umożliwia złożenie żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej.