Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wniosek Rodzina 800+

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta (wójt, burmistrz lub prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia wychowawczego

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1177)
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony wniosek i odpowiednie załączniki jeśli będą wymagane, w tym oświadczenia i zaświadczenia, których lista/rodzaje uzależniona jest od indywidualnych okoliczności i sytuacji rodziny wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca (z wyjątkiem okresów przejściowych)

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • Program „Rodzina 500+”
 • Wniosek Rodzina 800+

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.