Modelowe funkcjonowanie BIP »Zagadnienia prawno-organizacyjne  XML
Autor Wiadomość
xwn0762xpl


Dołączył: 29/09/2008 12:27:18
Wiadomości: 11
Niedostępny

Aby zwiększyć przejrzystość Biuletynu Informacji Publicznej należy doprecyzować definicję informacji publicznej oraz jednoznacznie określić podmioty zobligowane do prowadzenia tego publikatora. Dla sprawnego i efektywnego funkcjonowanie BIP konieczne jest również zdefiniowanie procedury kwalifikowania informacji jako publicznej, a także wypracowanie systemu zasad zarządzania zmianami w BIP.

Z poważaniem
Izabela Adamska
paolojaw


Dołączył: 14/05/2009 16:07:19
Wiadomości: 2
Niedostępny

Witam
Nie jestem prawnikiem, więc doprecyzowanie informacji publicznej będzie dla mnie trudne. Ciekawym tematem jest jednoznaczne określenie, kto ma obowiązek prowadzenia BIP.
Proponuję zająć się oddzielnymi tematami, jakimi są:
1. Definicja informacji publicznej.
2. Doprecyzowanie sposobu jej udostępnienia.
3. Jednostki zobligowane do prowadzenia BIP.
4. Zarządzanie zmianami w biuletynie.
5. Odizolowanie od strony promocyjnej jednostki lub nie.

Ad.1. Moim zdaniem zapis w art. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jest jasny. Ideą administracji jest otwartość. Oczywiście, gdzie wchodzi w grę ochrona informacji niejawnych oraz ochrona innych tajemnic ustawowo chronionych (art.5.1), jak również prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy (art.5.2) tam powinny być ograniczenia.
Niestety, ale zgodnie z obecną definicją nie widzę możliwości zawarcia w jednej ustawie wszystkich ograniczeń dot. udostępniania informacji publicznej. Jak już wcześniej pisałem dla mnie idea otwartości administracji jest bardzo ważna.

Ad.2. Jestem przeciwnikiem udostępnienia informacji przetworzonej. Jeżeli obywatel chce, to ma dostęp do informacji pierwotnej lub przetworzonej przez Urząd w procesie wykonywania obowiązków administracyjnych (np. wykonanie sprawozdania zbiorczego). Nie może być sytuacji, gdzie administracja wykonuje żmudne analizy i zestawienia na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Obecnie z ustawy korzystają studenci, za których administracja pisze prace dyplomowe lub referaty. To jest patologia.

Ad.3. Lwia część jednostek, które obecnie są zobowiązane do prowadzenia BIP tego nie robi. Dlaczego?? Bo są to małe jednostki, które nawet nie mają swojego informatyka lub osoby na etacie (lub kawałku etatu) mogącego zająć się administrowaniem biuletynu. Rozwiązanie tego problemu nie jest proste. Moja podpowiedź – stworzenie portalu umożliwiającego tym jednostkom bezpłatne tworzenie BIP – tak jak to mam miejsce w przypadku ESP na ePUAP.

Ad.4. Jestem zwolennikiem nie umieszczania zmian typu – artykuł przed i po zmianie. Ograniczyłbym do informacji, że taka zmiana była wprowadzone o określonej godzinie i dniu przez określonego pracownika.

Ad.5. Sprawa jest bardzo poważna. Strona jednostki powinna promować ją oraz teren (np. całą gminę) – zachęcać do odwiedzania strony. W interesie samorządu jest jak najszersze promowanie swojego terenu, firm i lokalnych atrakcji. Obecnie jednostki prowadzą dwa portale – promocyjny i BIP – strata pieniędzy i czasu.
Niejednokrotnie zdarza się, że powstają rozbieżności z informacjami pomiędzy tymi stronami.
Propozycja. Umożliwienie na stronie BIP umieszczania reklam promujących region z jedną uwagą – nie mogą być to reklamy płatne – jednostka nie może na tym zarabiać. Takie rozwiązanie zniesie obowiązek posiadania dwóch stron – BIP i promocyjnej.

To na razie tyle.
Jestem ciekawy czy zostanie podjęta dyskusja na podane zagadnienia.

Pozdrawiam
Paweł Jaworski
miroslawsokolnicki


Dołączył: 03/09/2009 21:46:39
Wiadomości: 1
Niedostępny

Witam

Przepisy prawa w zakresie udostępniania informacji publicznej nie są złe, problem tkwi raczej w ich stosowaniu i to często w odniesieniu do zapisów, które są jasne i nie wymagają skomplikowanych interpretacji, np. przekazywanie informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP. Zdarza się, że nie ma tam informacji o podmiocie, który w rzeczywistości prowadzi BIP i takie zgłoszenie powinno być już tylko formalnością.

Oczywiście każdego interesują kwestie, które go najbardziej dotyczą, zatem ja chciałbym przedstawić moje przemyślenia:
1. Co robić w sytuacji zmiany dostawcy systemu BIP - czy należy przenosić dane ze starego do nowego systemu?
2. Spotykam bardzo często na stronach podmiotowych stare logo BIP i z racji tego, że są to dobrze prowadzone BIPy sam zastanawiam się, czy może o czymś nie wiem - może tak można?
3. Nazwy domen BIP. Pomysł z ujednoliceniem jest dobry ale na ostatnim spotkaniu okazało się, że trudny do zrealizowania. Uważam, że podmioty powinny dbać o to aby posiadać przyzwoity adres i żeby nie zawierał nazwy firmy dostawcy. Z dotarciem do podmiotu nie byłoby problemu, gdyby strona główna zawierała aktualne informacje o podmiotach.
4. Pytanie co i na jak długo udostępniać - należy w ustawie o dostępie informacji publicznej w miarę możliwości rozstrzygnąć tę kwestię, ponadto terminy powinny wynikać z przepisów szczególnych, które zobowiązują do publikowania informacji.
5. Akty prawa miejscowego (Uchwały, Zarządzenia) - tak myślę, że podmioty (Urzędy jednostek samorządu terytorialnego) powinny posiadać systemy, które będą porządkowały zarządzanie tymi dokumentami wewnątrz Urzędu (takie urzędowe "lexy") a BIP powinien być tylko miejscem ich wystawiania.

Pozdrawiam
Mirosław Sokolnicki
Urząd Miasta Olsztyn