Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

Przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Kultury

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami z dokumentami potwierdzającymi indywidualne osiągnięcia artystyczne kandydata.
Czas realizacji  

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu, raz w roku przez właściwy organ na wniosek Komisji ds. Stypendiów. Wniosek o stypendium należy złożyć w wyznaczonym terminie.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Ocena wniosku, 3. Podpisanie umowy stypendialnej, 4. wypłata stypendium

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.uml.lodz.pl

  Telefon   638-44-44
  Fax  
  Słowa kluczowe   stypendium twórczość artystyczna upowszechnianie kultury opieka nad zabytkami
  Podobne usługi  

  Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

  Przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.