Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Usługa służy do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w kategoriach młodzieżowych osobom fizycznym reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Z inicjatywą przyznania stypendiów mogą wystąpić: 1) Kluby lub stowarzyszenia sportowe mające swoje siedziby na terenie Województwa, 2) Marszałek Województwa lub Członek Zarządu właściwy do spraw sportu, 3) Przewodniczący Sejmiku Województwa, 4) Przewodniczący komisji Sejmiku właściwej do spraw sportu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wzór wniosku do Uchwały nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Czas realizacji  

w zależności od ustaleń poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja w sprawie przyznania stypendium sportowego

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium sportowego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Stypendia sportowe

  Przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

  Usługa służy do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w kategoriach młodzieżowych osobom fizycznym reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego.