Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/07/29/10780
29.07.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12)
T
2021/07/29/10779
29.07.2021
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Wzór listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego
T
2021/07/29/10778
29.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
T
2021/07/29/10777
29.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o udzielenie dotacji w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła
T
2021/07/29/10776
29.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych
T
2021/07/27/10775
27.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów z terenu Gminy Wołomin
T
2021/07/27/10774
27.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wypłatę dotacji ze środków z budżetu Gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła
T
2021/07/27/10773
27.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
2021/07/27/10772
27.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
2021/07/27/10771
27.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10596