Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/12/07/13045
07.12.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-CFC(5) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU Z ZAGRANICZNEJ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, której rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2023/12/07/13044
07.12.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-CFC(5) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU Z ZAGRANICZNEJ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - wzór stosuje się do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, której rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2023/12/07/13043
07.12.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-RB(2) INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA ROBOTYZACJĘ - wzór stosuje się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych od dnia 1 stycznia 2023 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2023/12/07/13042
07.12.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WPZ(3) WNIOSEK PODATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - wzór stosuje się do zwrotu podatku dochodowego od dnia 1 stycznia 2022 r.
T
2023/12/07/13041
07.12.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36L(20) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) ZA ROK PODATKOWY - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2023 r.- Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2023/11/28/13040
28.11.2023
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
T
2023/11/28/13039
28.11.2023
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej (gminnej)
T
2023/11/28/13038
28.11.2023
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości/wielkości gospodarstwa rolnego/powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych
T
2023/11/28/13037
28.11.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36LS(20) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) ZA ROK PODATKOWY - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2023 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2023/11/27/13036
27.11.2023
MIASTO I GMINA KÓRNIK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12861