Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/08/22/8410
22.08.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych
T
2019/08/20/8409
20.08.2019
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o oddawanie nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie
T
2019/08/20/8408
20.08.2019
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/08/20/8407
20.08.2019
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o wykup mieszkania komunalnego
T
2019/08/20/8406
20.08.2019
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu
T
2019/08/20/8405
20.08.2019
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew
T
2019/08/20/8404
20.08.2019
URZĄD GMINY W STARYM POLU
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym zobowiązanego, złożone w związku z wnioskiem o ulgę w spłacie podatków (rolnego leśnego i od nieruchomości, od środków transportowych)
T
2019/08/20/8403
20.08.2019
URZĄD GMINY W STARYM POLU
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
2019/08/20/8402
20.08.2019
URZĄD GMINY W STARYM POLU
Wzór wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2019/08/20/8401
20.08.2019
URZĄD GMINY W STARYM POLU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 8226