Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/10/20/4559
20.10.2017
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/10/20/4558
20.10.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
CBC-P(1) POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW
T
2017/10/20/4557
20.10.2017
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór informacji na podatek rolny
T
2017/10/20/4556
20.10.2017
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/10/19/4555
19.10.2017
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której zamieszkują mieszkańcy DO-1
T
2017/10/19/4554
19.10.2017
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne DO-2
T
2017/10/19/4553
19.10.2017
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne DO-3
T
2017/10/19/4552
19.10.2017
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której znajdują się domki letniskowe DO-5
T
2017/10/19/4551
19.10.2017
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na której zamieszkuje co najmniej 5 mieszkańców DO-4
T
2017/10/19/4550
19.10.2017
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 4375