Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/08/9716
08.07.2020
URZĄD GMINY W DĘBICY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/08/9715
08.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-4R(9) DEKLARACJA ROCZNA O ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
T
2020/07/08/9714
08.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8C(10) INFORMACJA O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH
T
2020/07/08/9713
08.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8CZ(10) ZBIORCZA INFORMACJA O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-8C(10) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów).
T
2020/07/07/9712
07.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2020/07/07/9711
07.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu publicznego
T
2020/07/06/9710
06.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego
T
2020/07/06/9709
06.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu indywidualnego
T
2020/07/06/9708
06.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
T
2020/07/06/9707
06.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 9532