Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/05/17/3338
17.05.2016
URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2016/05/17/3337
17.05.2016
URZĄD GMINY ORŁY
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
2016/05/17/3336
17.05.2016
URZĄD GMINY ORŁY
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych
T
2016/05/17/3335
17.05.2016
STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa
T
2016/05/17/3334
17.05.2016
STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
Wzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
T
2016/05/17/3333
17.05.2016
STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
Wzór wniosku o wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
T
2016/05/17/3332
17.05.2016
STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2016/05/17/3331
17.05.2016
STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
T
2016/05/17/3330
17.05.2016
URZĄD GMINY KRASOCIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
T
2016/05/17/3329
17.05.2016
URZĄD GMINY KRASOCIN
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12