Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/09/03/1772
03.09.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
T
2014/09/03/1771
03.09.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu
T
2014/09/03/1770
03.09.2014
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zapisie w bazie ewidencji ludności dot. stanu cywilnego
T
2014/09/03/1769
03.09.2014
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUWAŁKACH
Wzór wniosku o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4