Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2008/10/01/39
01.10.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór wniosku o skreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (formularz RG-2)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1