Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/05/26/129
26.05.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące
N
2009/05/25/128
25.05.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej [FIREARMS TRANSFER PERMIT]
N
2009/05/25/127
25.05.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej [PRIOR CONSENT TO TRANSFER FIREARMS]
N
2009/05/25/126
25.05.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
N
2009/05/25/125
25.05.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Zgłoszenie pobytu stałego
N
2009/05/25/124
25.05.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL
T
2009/05/25/123
25.05.2009
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7