Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/04/08/2156
08.04.2015
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Pismo do komornika sądowego o udostępnieniu danych ze zbioru ZUS
N
2015/04/08/2155
08.04.2015
URZĄD GMINY PRZODKOWO
Wzór DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
T
2015/04/08/2154
08.04.2015
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2015/04/08/2153
08.04.2015
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4