Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykonanie kontroli fitosanitarnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykonanie kontroli fitosanitarnej. Kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem występowania organizmów szkodliwych, w skład której wchodzi dokonanie oceny organoleptycznej partii roślin i/lub pobranie prób do badań laboratoryjnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Klient zewnętrzny – producent, posiadacz zainteresowany przeprowadzeniem kontroli fitosanitarnej partii roślin, produktów roślinnych i przedmiotów i/lub pobraniem prób do badań laboratoryjnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    „Zlecenie na wykonanie kontroli fitosanitarnej” wypełnione czytelnie, z podpisem zlecającego.
Czas realizacji  

Możliwie jak najkrótszy, po umówieniu się z klientem na przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej.

Opłaty  

Obowiązują stawki opłat za świadczenie usług w zakresie dokonywania fitosanitarnej oceny organoleptycznej i pobierania prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań na obecność organizmów szkodliwych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych, Załącznik nr 1( Dz. U. z 2008 r. Nr 122, poz. 789 ze zm.).
Opłaty uiszcza się:
przelewem na numer rachunku bankowego:
NBP O/Opole
10 1010 1401 0004 4622 3100 0000
Nazwa odbiorcy rachunku:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu ul. Wrocławska 172
45-8

Tryb odwoławczy  

Wniesienie zastrzeżeń do Protokołu kontroli w terminie do 7 dni od daty jego podpisania.

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie zlecenia i uruchomienie procedury kontrolnej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zlecenia 2. Weryfikacja zlecenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zlecenie na wykonanie kontroli fitosanitarnej

Wykonanie kontroli fitosanitarnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykonanie kontroli fitosanitarnej. Kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem występowania organizmów szkodliwych, w skład której wchodzi dokonanie oceny organoleptycznej partii roślin i/lub pobranie prób do badań laboratoryjnych.