Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W DĘBICY
URZĄD GMINY W DĘBICY
DĘBICA, UL. STEFANA BATOREGO 13
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Złożenie wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ gminy

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Uczniowie, Rodzice

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
 • Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu
 • Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia
 • Ksero uprawnienia do kierowania pojazdem
 • Kserokopia polisy ubezpieczenia samochodu OC i NW
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zwrot lub odmowa zwrotu kosztów

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.ugdebica.pl

  Telefon   0146803310
  Fax   0146803336
  Słowa kluczowe   zwrot kosztów przejazd ucznia niepełnosprawnego szkoła

  Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły

  Złożenie wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły