Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby/podmioty ubiegające się o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) Formularz wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy,
 • 2) wykaz pojazdów,
 • 3) potwierdzenie wniesienia opłaty,
 • 4) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
Czas realizacji  

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty  

1) Opłata za zmianę dokumentów:
a. za zaświadczenie - 25 zł,
b. za każdy wypis z zaświadczenia - 10 zł,
c. za każdy wypis z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia-100 zł.
2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. weryfikacja wniosku, 3. wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.krakow.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe  
 • Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • Podobne usługi  

  Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy