Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana najemcy lokalu użytkowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków związanych ze zmianą najemcy lokali użytkowych:

• z tytułu przepisania prawa najmu na wspólników spółek osobowych,

• z tytułu dopisania do umowy najmu wspólników spółek osobowych,

• z tytułu przepisania umowy najmu lub dopisania do umowy najmu współmałżonka, wstępnych lub zstępnych,

• z tytułu zgonu najemcy.Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Najemcy lokali użytkowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • • Wniosek o dokonanie zmiany umowy najmu lokalu,
  • Kopia umowy najmu,
  • Kopia ostatniego aneksu do umowy najmu z aktualną stawką czynszu,
  • Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu,
  • Zaświadczenie o braku zaległości w podatku od nieruchomości;
 • W przypadku zgonu najemcy:

  • Akt zgonu najemcy,

  • Prawomocne postanowienie sądu lub akt notarialny o nabyciu spadku,

  • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG/odpis z rejestru przedsiębiorców;

 • W przypadku przepisania umowy najmu lub dopisanie do umowy najmu współmałżonka, wstępnych lub zstępnych:

  • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG najemcy i przyszłego najemcy,

  • Kopia akt z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającego pokrewieństwo;

 • W przypadku przepisania na wspólnika lub dopisanie do umowy najmu wspólnika spółki cywilnej:

  • Potwierdzenie przez Wynajmującego faktu, iż w lokalu była prowadzona wspólna działalność gospodarcza przez spółkę za uprzednią zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 12 miesięcy,

  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego lub ZUS o okresie działalności spółki,

  • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG/odpis z rejestru przedsiębiorców najemcy i przyszłego najemcy,

  • Umowa spółki cywilnej.

Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00 - 16:00
 • Wtorek, 9:00 - 17:00
 • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
 • Piątek, 8:00 - 16:00
 • Czwartek, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon  
 • 42 638-40-72
 • 42 638-40-51
 • 42 638-40-73
 • 42 638-40-11
 • 42 638-42-15
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Zmiana najemcy lokalu użytkowego
  Podobne usługi  

  Zmiana najemcy lokalu użytkowego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków związanych ze zmianą najemcy lokali użytkowych:

  • z tytułu przepisania prawa najmu na wspólników spółek osobowych,

  • z tytułu dopisania do umowy najmu wspólników spółek osobowych,

  • z tytułu przepisania umowy najmu lub dopisania do umowy najmu współmałżonka, wstępnych lub zstępnych,

  • z tytułu zgonu najemcy.