Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób oraz wydanie wypisu lub wypisów z licencji, w związku ze zmianą danych w nich zawartych
 • Załączniki do wniosku:
  a) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami zaktualizowanych krajowych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych pojazdów,*
  b) dotychczasowa licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób wraz wypisem/wypisami z tej licencji,
  c) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  d) potwierdzenie wniesienia opłat.

  *Nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca.

Opłaty  

Opłata za zmianę dokumentów:

a) licencji - 10 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
b) za każdy wypis z licencji - 5 % kwoty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł,
w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.krakow.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
Podobne usługi  

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób