Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego studentom zamieszkałym w województwie lubelskim

złożenie wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego studentom zamieszkałym w województwie lubelskim

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

studenci zamieszkali w województwie lubelskim

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego studentom zamieszkałym w województwie lubelskim - załącznik Nr 1 (link)
 • Oświadczenie dla celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego - załącznik Nr 2 (link)
 • Decyzja lub zaświadczenie o przyznanym stypendium rektora na rok akademicki, w którym składany jest wniosek
Czas realizacji  

Wnioski winny być składane w terminie od 14 do 31 stycznia danego roku kalendarzowego

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

uzyskanie stypendium

Etapy realizacji usługi  

nie dotyczy

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • stypendium
 • student
 • Przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego studentom zamieszkałym w województwie lubelskim

  złożenie wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego studentom zamieszkałym w województwie lubelskim