Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY DĄBRÓWKA
URZĄD GMINY DĄBRÓWKA
DĄBRÓWKA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie jest wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obowiązek uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zawierający: 1) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, 2) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów, 3) harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

10 zł - za wydanie decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska,

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura)

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro obsługi interesanta pokój nr 5

Dni i godziny  
 • wtorek, środa, czwartek, 07:30 - 15:30
 • poniedziałek, 08:00 - 17:00
 • piątek, 08:00 - 15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotowa decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.dabrowka.net.pl/

  Telefon   29-757-80-02
  Fax   29-757-82-20
  Słowa kluczowe   Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
  Podobne usługi  

  Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

  Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

  Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie jest wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.