Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
TOMASZÓW LUBELSKI, UL. LWOWSKA 57
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 2 osoby zgłosiły na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Uzyskanie możliwości usunięcia drzewa

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent

Kogo dotyczy  

Zgłoszenie składa właściciel nieruchomości lub pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

w ciągu 21 dni - oględziny drzewa, w ciągu 14 dni od oględzin - ewentualny sprzeciw Burmistrza

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji o sprzeciwie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Rezultat realizacji usługi  

milcząca zgoda organu lub decyzja o sprzeciwie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo, 2. Milcząca zgoda organu lub wniesienie sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  Podobne usługi  

  Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 2 osoby zgłosiły na nią zapotrzebowanie.

  Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

  Uzyskanie możliwości usunięcia drzewa