Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA LUBLIN
URZĄD MIASTA LUBLIN
LUBLIN, PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Usługa umożliwia złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce ich położeni wniosku o zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Miasta Lublin - Wydział Sportu i Turystyki

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy lub rolnika, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w gospodarstwie rolnym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące

Opłaty  

-

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Sportu i Turystyki, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin

Dni i godziny   poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, 7:30 - 15:30,
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.lublin.eu

Telefon   81 466 3800
Fax   81 466 3801
Słowa kluczowe  
  • Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów
  • w których świadczone są usługi hotelarskie
  • Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

    Usługa umożliwia złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce ich położeni wniosku o zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie