Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
ŁOWICZ, UL. STANISŁAWA STANISŁAWSKIEGO 30
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów

Organ właściwy do realizacji usługi  

własciwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna lub prawna lub jej pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zezwolenie na zbieranie i/lub transport odpadów
 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np.: wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
 • Potwierdzenia wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - 616 zł za każdy rodzaj działalności
100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Numer konta  

76 2030 0045 1110 0000 0236 7380

Tytuł wpłaty  

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Kwota (PLN)  

616

Miejsce składania dokumentów  

sekretariat

Dni i godziny  
 • środa, 8 - 17
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, 8 – 16
 • Tryb odwoławczy  

  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie zezwolenia na transport odpadów w drodze decyzji administracyjnej

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego, 2. Ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających, 3. wydanie albo odmowa wydania zezwolenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.powiat.lowicz.pl

  Telefon   46 8375902
  Fax   46 8375015
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
  Podobne usługi  

  Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

  Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów