Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC
URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC
Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.