Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
KROŚNIEWICE, UL. POZNAŃSKA 5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób i instytucji zamierzających umieścić reklamę w pasie drogowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy.
  • 2. Skan projektu graficznego reklamy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowym ustalana jest przez właściwy organ

Numer konta  

25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

Tytuł wpłaty  

Reklama w pasie drogowym

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krośniewicach

Dni i godziny   poniedziałek-piątek, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Stawki opłat za umieszczenie reklamy w pasie drogowym reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr LX/365/10 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Krośniewic

BIP  

http://bip.krosniewice.pl

Telefon   242523024
Fax   242547782
Słowa kluczowe   Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.