Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE
URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE
RZGÓW, PL. 500-LECIA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób i instytucji zamierzających umieścić reklamę w pasie drogowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy.
 • 2. Skan projektu graficznego reklamy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowym ustalana jest przez właściwy organ

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

sekretariat

Dni i godziny  
 • Wtorek, 9:00-17:00
 • Poniedziałek - Piątek (oprócz wtorku), 7:00-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.rzgow.pl

  Telefon   +48 42 214 12 10
  Fax   +48 42 214 12 07
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

  Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.