Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościObowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Rozwoju Miasta - Biuro Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek zawierający: 1.imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, 2.określenie przedmiotu i obszaru działalności, 3.określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, 4.informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, 5.proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności, 6.określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia, 7.określenie lokalizacji miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Wysokość opłaty jest uzależniona od ustaleń właściwego organu

Numer konta  

83 10205402 00000702 00280784

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa

Kwota (PLN)  

107.00

Miejsce składania dokumentów  

BOI, stanowisko nr 5 i 6 i pokój nr 505a

Dni i godziny  
 • Wtorek-Czwartek, 7:30-15:30
 • Poniedziałek, 7:30-16:00
 • Piątek, 7:30-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/265/UZYSKANIE_ZEZWOLENIA_NA_ODBIERANIE_ODPADOW_KOMUNALNYCH__ALBO_OPROZNIANIE_ZBIORNIKOW_BEZODPLYWOWYCH_I_TRANSPORT_NIECZYSTOSCI_CIEKLYCH/

  Telefon   (068) 45 64 828, 830, 520
  Fax   (068) 45 64 366
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.