Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY NAREW
URZĄD GMINY NAREW
NAREW, UL. ADAMA MICKIEWICZA 101
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 • Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Dowód wniesionej opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 zł. 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat, pokój nr 16

Dni i godziny   poniedziałek - piatek, 07.30-15.30
Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów. 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego. 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr 10.

BIP  

http://bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

Telefon  
 • 85 6816741
 • 85 6816016
 • Fax   85 8733535
  Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Podobne usługi  

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w postaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.