Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
GDAŃSK, UL. NOWE OGRODY 8/12
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Rejestracji Pojazdów

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów, którzy sprzedali pojazd

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa sprzedaży)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej , jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 • Dokument określający tożsamość:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.
 • Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Spraw Obywatelskich, ZOM nr 1, ul. ul. Partyzantów 74 Gdańsk, ZOM nr 2 ul. Milskiego 1 Gdańsk

Dni i godziny  
 • środa, 08.00-17.00
 • wtorek, 08.00-16.00
 • poniedziałek, 08.00-16.00
 • piątek, 08.00-15.00
 • czwartek, 08.00-16.00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.gdansk.pl/online?procedura=87

  Telefon  
 • 58 323 69 11 do 23
 • 58 323 69 26
 • 58 323 69 27
 • 58 323 71 76
 • 58 323 71 78
 • 58 323 71 83
 • 58 323 71 85
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
  Podobne usługi  

  Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego