Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów, którzy sprzedali pojazd

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa sprzedaży)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej , jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 • Dokument określający tożsamość:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.
 • Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Plac Dworcowy 4

Dni i godziny   poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
 • (+48) 55 237 47 83
 • (+48) 55 237 47 84
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
  Podobne usługi  

  Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego