Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC
URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC
Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu.

O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.


Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Pracodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec

Telefon   182613540
Fax   182613530
Słowa kluczowe   Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu.

O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.