Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY DĄBRÓWKA
URZĄD GMINY DĄBRÓWKA
DĄBRÓWKA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić właściwego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przedmiot, jak również miejsce jego odkrycia powinny być zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków. Ponadto, należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, które mogłyby uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby, które w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, odkryły przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie zawierające opis odkrytego przedmiotu oraz dokładny adres i opis miejsca odkrycia
Czas realizacji  

Do 3 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro obsługi interesanta pokój nr 5

Dni i godziny  
 • wtorek, środa, czwartek, 07:30 - 15:30
 • poniedziałek, 08:00 - 17:00
 • piątek, 08:00 - 15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  zawiadomienie o odkryciu

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przesłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku,

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.dabrowka.net.pl/

  Telefon   29-757-80-02
  Fax   29-757-82-20
  Słowa kluczowe  
 • Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu
 • iż jest on zabytkiem
 • co do którego istnieje przypuszczenie
 • Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

  W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić właściwego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przedmiot, jak również miejsce jego odkrycia powinny być zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków. Ponadto, należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, które mogłyby uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot.